Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Agenda

17 januari 2019

Vergadering commissieleden

Studies die onder niet-standaard UiL OTS-onderzoek vallen (zie reglement), moeten uiterlijk 1 week voor bovengenoemde datum zijn ingediend. Studies die later worden ingediend worden pas op de daaropvolgende vergadering besproken.