Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Agenda

1 mei 2018
12:00 - 13:00

Vergadering commissieleden

Studies die onder niet-standaard UiL OTS-onderzoek vallen (zie reglement), moeten uiterlijk 1 week voor bovengenoemde datum zijn ingediend. Studies die later worden ingediend worden pas op de daaropvolgende vergadering besproken.