Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Toestemmingsverklaring

Informed consent is een cruciaal onderdeel van ethisch verantwoord onderzoek met mensen, en het UiL OTS hecht er dan ook aan dit onderdeel op relevante punten te standaardiseren. U dient voor uw studie dan ook verplicht gebruik te maken van één van de hieronder voorgedefiniëerde UiL OTS toestemmingsverklaringen, samen met een op uw studie toegespitste informatiebrief. De ondertekende toestemmingsverklaringen dient u zorgvuldig en voor minstens 10 jaar te archiveren. Mocht u van mening zijn dat geen van de standaard toestemmingsverklaringen voor uw specifieke situatie bruikbaar is, neem dan contact op met de ETCL secretaris.

Indien uw studie een on-line vragenlijst betreft mag de informed consent procedure verkort in de vragenlijst zelf worden vormgegeven; zie daarvoor het voorbeeld hier.

NB. Deze formulieren mogen uitsluitend gebruikt worden indien de studie door de commissie getoetst is. Indien men de formulieren ter inspiratie wil gebruiken, dan moeten alle verwijzingen naar de ETCL (inclusief het logo) verwijderd worden.

Formulieren:

NB. English templates are available. Choose the English version of this website. Informed consent should be in the participant’s language, if possible. If you don’t speak the language, please ask someone who does to help you out.