Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Procedure in het kort

Om de toetsingsprocedure voor zowel onderzoeker als commissie gestroomlijnd te laten verlopen werkt de ETCL met een zogenoemde webportal, een speciale digitale omgeving waar de studie kan worden aangemeld. Bij de aanmelding van een nieuwe studie in de ETCL-portal specificeert de onderzoeker aan de hand van een vragenlijst alle ethisch relevante aspecten van de geplande studie, en worden ook de voor informed consent benodigde documenten (informatiebrief en bijbehorende toestemmingsverklaring) als digitale bijlagen aan de ETCL voorgelegd; UiL OTS templates voor deze documenten staan elders op deze website.

Aanmeldingen van nieuwe studies worden tijdens indiening in de ETCL-portal gescreend, en ingedeeld in één van drie categorieën die de verdere afhandeling en tijdsduur daarvan bepalen, met als uitkomst een bindend besluit van de commissie (zie deze flowchart voor een overzicht). Voor verdere informatie omtrent de aanmelding, de daar gebruikte concepten, en de afhandelingsprocedure verwijzen we naar het reglement.