Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Informatiebrief

Informed consent is een cruciaal onderdeel van ethisch verantwoord onderzoek met mensen, en het UiL OTS hecht er dan ook aan dit onderdeel op relevante punten te standaardiseren. U dient voor uw studie dan ook verplicht gebruik te maken van een op uw studie toegespitste informatiebrief die conform één van de onderstaande UiL OTS templates is opgesteld, samen met een bijpassende toestemmingsverklaring. De ondertekende toestemmingsverklaringen dient u zorgvuldig en voor minstens 10 jaar te archiveren. Mocht u van mening zijn dat geen van de standaard toestemmingsverklaringen voor uw specifieke situatie bruikbaar is, neem dan contact op met de ETCL secretaris.

Indien uw studie een online vragenlijst betreft mag de informed consent procedure verkort in de vragenlijst zelf worden vormgegeven; zie daarvoor het voorbeeld hieronder.

NB. Deze formulieren mogen uitsluitend gebruikt worden indien de studie door de commissie getoetst is. Indien men de formulieren ter inspiratie wil gebruiken, dan moeten alle  verwijzingen naar de ETCL (inclusief het logo) verwijderd worden.

Template

Template online vragenlijst

Voorbeeldbrief