Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Nieuws

Deadline indiening nieuwe studie

Vanaf 1 februari 2018 geldt dat studies minimaal 1 week vóór de vergadering moeten worden aangemeld. Studies die later worden aangemeld, worden niet meer meegenomen in de bespreking.