Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Amendement (t.b.v. lopende studie)

Wanneer blijkt dat een reeds goedgekeurde studie aanpassingen nodig heeft die bij de oorspronkelijke ETCL-aanmelding tot een andere specificatie zou hebben geleid, dan dient u de ETCL daarover per direct te informeren. U kunt dit doen door naar de portal te gaan.

In de volgende gevallen moet u in ieder geval een amendement indienen:

  • andere deelnemersgroepen;
  • een andere interventie;
  • meer of minder taken;
  • een andere inschatting van de belasting of de risico’s voor de deelnemers

De ETCL streeft uiteraard naar een snelle herbeoordeling, maar indien de studie door de wijziging ethisch veel gecompliceerder wordt, kan besluitvorming pas op de eerstvolgende ETCL-vergadering plaatsvinden. Bij vragen over de noodzakelijkheid van een amendement kan contact op worden genomen met de secretaris van de ETCL.