Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Nieuws

Aanpassing van het reglement

Het beleid ten opzichte van het gebruik van passief consent is aangepast. Zie hiervoor sectie 3.1. ‘d’ en ‘e’ van het reglement.