Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

Nieuws

Aanpassing van het reglement sectie 1.2 en 1.2.1.c

Het beleid ten opzichte van welk onderzoek moet worden aangemeld is iets aangepast, zie sectie 1.2 van het reglement. Het gaat om de tweede alinea die begint met
‘Al het onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van het UiL OTS-lab of van de database van het UiL OTS, moet worden aangemeld voor beoordeling’.
Sectie 1.2.1.c dient daarom ook even (opnieuw) gelezen te worden.