Logo Universiteit Utrecht

Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL)

De Ethische ToetsingsCommissie Linguïstiek (ETCL) van het UiL OTS bewaakt de integriteit van het UiL OTS onderzoek door elke voorgenomen studie met proefpersonen vooraf te toetsen op criteria m.b.t. informed consent, aanvaardbare belasting en risico’s voor proefpersonen, en adequate data management procedures. Op deze website vindt U in de volgende rubrieken alles over de ETCL:

Hoe werkt de ETCL toetsing: korte beschrijving van de procedure • het volledige ETCL reglement • de huidige samenstelling van de commissie

Aanmelden voor toetsing: aanmelden van een nieuwe studie (ETCL portal) • verzoek tot voortoetsing t.b.v. een subsidieaanvraag • amendement t.b.v. een reeds lopende studie • wanneer moet mijn onderzoek door een METC getoetst worden? (WMO-check)

Informed consent formulieren: de informatiebrief voor deelnemers • de toestemmingsverklaring die door deelnemers of derden getekend moet worden

Contact: neem contact op met de secretaris van de commissie.